Sodexo

"Mirjam blijft positief, ook als het moeilijk is. Hierdoor slaagt ze erin de gestelde doelen te behalen.
De kwaliteit van een project komt met Mirjam nooit in gevaar. Geen open eindjes! 
Met haar kennis en ervaring heeft Mirjam ons nieuwe inzichten gegeven."

Marc van der Lee, Sodexo

"Als consultant en projectmanager heeft Mirjam ons geholpen diverse processen te structureren en met elkaar te integreren. Mirjam bereikt haar doelen, werkt hard, is betrokken en heeft een positieve houding – en brengt dit ook over op collega’s."

Gerard van Zadelhoff, Sodexo IS&T