Privacyverklaring

PRIVACY STATEMENT 

Dit is het privacy statement van C4 Impact B.V. gevestigd te Bleiswijk, 2665 JZ aan de Hoekeindsehof 1-4, www.c4impact.nl 

 

C4 IMPACT 

C4 Impact B.V. adviseert bedrijven op het snijvlak van business en ICT. Wij begeleiden bij de implementatie van nieuwe softwaresystemen en helpen bedrijven hun processen te optimaliseren. Daarnaast analyseert C4 Impact bedrijfsprocessen en adviseert over de mogelijke oplossingen. Ook geven wij trainingen via E-learning modules om je buiten de kaders te laten denken en om te leren welke mogelijkheden nog niet benut zijn om bedrijfsprocessen te optimaliseren. 

 

DOEL GEGEVENS 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door C4 Impact. Deze worden hieronder toegelicht. 

 

Contact opnemen 

Jouw gegevens worden verzameld als je via de website contact opneemt met C4 Impact. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.  

 

BEWAARTERMIJN 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard, echter nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer bewaard moeten worden. 

 

Contact opnemen 

Op het moment dat je contact opneemt met C4 Impact via de mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.  

 

JOUW RECHTEN 

Recht op inzage 

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij C4 Impact zijn vastgelegd en bewaard moeten worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@c4impact.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

 

Recht op rectificatie 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door C4 Impact.  

 

Recht op wissen van gegevens 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij C4 Impact vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 

 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil jij niet dat C4 Impact jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@c4impact.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 

 

PLICHTEN 

C4 Impact verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van C4 Impact via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om contact met je op te nemen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan C4 Impact de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met C4 Impact met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. C4 heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens. C4 Impact behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer C4 Impact dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van C4 Impact te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 

 

info@c4impact.nl
Hoekeindsehof 1-4 | 2665 JZ | Bleiswijk 
Btw. Nr. 858754666B01| KVK Nr. 71538135